Wyniki naboru rekrutacji 2018

Kierunek Pielęgniarstwo

LISTA RANKINGOWA

do projektu „W drodze do profesjonalizmu – staże dla studentów i studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach”
na KIERUNKU POŁOŻNICTWO

 

LP.

Nr albumu

Czy spełnia kryteria formalne (TAK/NIE)

Czy spełnia kryteria merytoryczne (TAK/NIE)

Liczba przyznanych punktów

Wynik kwalifikacji zgłoszenie

(zakwalifikowane/niezakwalifikowane do projektu)

 

1.

71031

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

2.

71030

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

3.

70965

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

4.

71000

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

5.

71021

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

6.

71013

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

7.

70977

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

8.

71014

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

9.

70985

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

10.

70958

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

11.

71025

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

12.

71032

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

13.

70106

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

14.

71026

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

15.

70924

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

16.

70999

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

17.

70943

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

18.

70933

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

19.

70956

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

20.

70946

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

21.

71029

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

22.

70983

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

23.

70982

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

24.

68980

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

25.

70949

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

26.

70939

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

27.

70957

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

28.

70938

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

LISTA REZERWOWA:

1.

70962

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane Lista Rezerwowa