Rekrutacja do projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Studentów/studentek kierunku coaching medyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu pt.: „Bliżej pacjenta z coachem medycznym”  realizowanym
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Kto może być uczestnikiem projektu:

 

Student/studentka kierunku coaching medyczny (studiów stacjonarnych), którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry oraz którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w stażach.

Jednocześnie w projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które równocześnie korzystają z Programu Erasmus Plus+.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pełna treścią Regulaminu Rekrutacji dostępnego poniżej:

Regulamin Rekrutacji

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić następujące załaczniki:

1. Formularz przystąpienia do projektu

2. Formularz zgłoszeniowy 

3. Oświadczenie Uczestnika projektu

4. Oświadczenie o kwalifikowalności Uczestnika do projektu 

Komplet załączników należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Baluch

tel. 32 208 87 26

Szanowni Państwo w związku z informacją jaka pojawiła się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dniu 29.05.2018 r., informuję, że zmianie ulega załącznik "Oświadczenie Uczestnika projektu". Powyższe zmiany są wynikiem wejścia w życie RODO.

 

I Nabór - Rekrutacja do przedmiotowego Projektu trwa do 8 czerwca 2018 r. - Zakończony.

II Nabór - Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że został otwarty II nabór rekrutacji, który potrwa do dnia 20 lipca 2018 r. Wszystkich zainteresowanych stażami serdecznie zapraszamy! - Zakończony.

III Nabór - Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że został otwarty III nabór rekrutacji, który potrwa do dnia 31.05.2019 r. Wszystkich zainteresowanych stażami serdecznie zapraszamy! - Zakończony.