Lista miejsc, w których będą się odbywać staże

Projekt dotyczy organizacji staży dla studentów/studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla niżej podanych Kierunków:

Kierunek Pielęgniarstwo studenci/studentki I stopnia rok II, rok III studiów stacjonarnych.

Miejsca odbywania staży:

1. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni;

2. Ośrodek Chorób Rzadkich – Szpital Uniwersytecki w Krakowie;

3. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach;

4. Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach;

5. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach;

6. Wojskowa Służba Zdrowia w Warszawie.

Projekt przewiduje organizację dla każdego uczestnika 1 stażu w wymiarze 120 godzin.

Staż jest odpłatny. Stawka godzinowa wynosi 18,50 zł brutto brutto.

Liczba miejsc wynosi 114. 

Kierunek Położnictwo: studenci/studentki I stopnia rok II studiów stacjonarnych.

Miejsca odbywania staży

1. Indywidualna Praktyka Położnych Kobietowo w Pszczynie;

2. Prywatny Szpital Położniczo Ginekologiczny w Katowicach;

3. Szkoła Rodzenia Rybnik PROFEMINAE S.C.;

4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach;

5. Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o. o., Szpital Specjalistyczny św. Zofii Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii w Warszawie. 

Projekt przewiduje organizację dla każdego uczestnika 1 stażu w wymiarze 120 godzin.

Staż jest odpłatny. Stawka godzinowa wynosi 18,50 zł brutto brutto. 

Liczba miejsc wynosi 41.