Rekrutacja do projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Studentów/studentek kierunku Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu pt.: „W drodze do profesjonalizmu – staże dla studentów i studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”  realizowanym
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA OD DNIA 01.03.2019 r. TRWA NABÓR DO PROJEKTU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO oraz POŁOŻNICTWO!!! REKRUTACJA TRWA DO DNIA 11.07.2019 r. !!!

Osoba do kontaktu:

mgr Tatiana Wyciślik - Żurawska

tel. 32 208 88 11

 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach 

Kto może być uczestnikiem projektu:

Kierunek Pielęgniarstwo: studenci/studentki I stopnia, rok II, rok III studiów stacjonarnych,  którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w stażach;

Kierunek Położnictwo: studenci/studentki I stopnia, rok II studiów stacjonarnych, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w stażach.

Jednocześnie w projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które równocześnie korzystają z Programu Erasmus Plus+.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pełna treścią Regulaminu Rekrutacji dostępnego poniżej:

Regulamin Rekrutacji

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić następujące załaczniki:

1. Formularz przystąpienia do projektu

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Oświadczenie Uczestnika Projektu

4. Oświadczenie o kwalifikowalności Uczestnika do projektu 

5. Oświadczenie uczestnika projektu o braku powiązania z przyjmującym na staż

Komplet załączników należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

 

Szanowni Państwo w związku z informacją jaka pojawiła się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dniu 29.05.2018 r., informuję, że zmianie ulega załącznik "Oświadczenie Uczestnika projektu". Powyższe zmiany są wynikiem wejścia w życie RODO.