Wyniki naboru rekrutacji rok 2019

Kierunek Położnictwo

REKRUTACJA DO PROJEKTU NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

LISTA RANKINGOWA

do projektu „W drodze do profesjonalizmu – staże dla studentów i studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach”
na KIERUNKU POŁOŻNICTWO

 

LP.

Nr albumu

Czy spełnia kryteria formalne (TAK/NIE)

Czy spełnia kryteria merytoryczne (TAK/NIE)

Liczba przyznanych punktów

Wynik kwalifikacji zgłoszenie

(zakwalifikowane/niezakwalifikowane do projektu)

 

1.

74534

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

2.

74526

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

3.

75909

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

4.

74415

TAK

TAK

8

Zakwalifikowane

5.

74432

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

6.

74531

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

7.

74417

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

8.

74424

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

9.

74502

TAK

TAK

6

Zakwalifikowane

10.

74448

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

11.

74491

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

12.

74530

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

13.

74521

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

14.

74464

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

15.

73712

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

16.

74413

TAK

TAK

3

Zakwalifikowane

17.

74490

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

18.

74539

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

19.

74411

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

20.

74537

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

21.

74506

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

22.

74527

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

23.

68567

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

24.

74507

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

25.

74480

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

26.

73686

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

27.

75911

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

28.

74466

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

29.

74452

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

30.

74426

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

31.

74465

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

32.

74508

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

33.

74487

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

34.

74519

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

35.

75667

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

36.

74428

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

37.

74451

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

38.

74497

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

39.

69260

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

40.

74462

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

41.

74510

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane

Lista rezerwowa

42.

74514

TAK

TAK

1

Zakwalifikowane