Harmonogram staży Położnictwo

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że we wrześniu rozpoczną się pierwsze staże dla studentów/studentek kierunku Położnictwo.

Miejsca odbywania staży:

1. „Łubinowa” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, przy ul. Łubinowej 3, kod 40 – 647 - liczba osób 9, Termin stażu 03.09.2018 r. - 30.09.2018 r.,

2 osoby odbędą staż w terminie od 01.01.2018 r. do 31.10.2018 r. 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FEMINAE S.C. Opieka Położniczo – Pielęgniarska z siedzibą w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 60, 44 – 200 Rybnik - liczba osób 2, Termin stażu 03.09.2018 r. - 30.09.2018 r.,

3. Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Francuskiej 16, kod 40 - 027 - liczba osób 3, Termin stażu 03.09.2018 r. - 30.09.2018 r.,

4. Centrum Medycznym „Żelazna” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 90, kod 01 – 004 - liczba osób 9, Termin stażu 03.09.2018 r. - 30.09.2018 r.,

5. Krzempek Krzysława Szkoła „Jestem” z siedzibą w Chybie, kod pocztowy 43 – 200, ul. Lipowa 7 - liczba osób 3, Termin stażu 03.09.2018 r. - 30.09.2018 r.